Leerlingen

Leerlingenpanel
Elk leerjaar van het Nicolaas heeft een leerlingenpanel. Dit is een groep leerlingen die onder leiding van een conrector het onderwijsprogramma van dat leerjaar bespreekt.

Ze doen dat om het onderwijs op het St. Nicolaaslyceum te verbeteren en de verantwoordelijkheid van leerlingen voor het leerprogramma te vergroten.De leerlingenpanels verzamelen informatie van klasgenoten over: schoolfeesten, excursies, PTA's, de situatie in klassen en het nieuwe gebouw. Kortom over alles wat speelt op school. 

Zeker viermaal per jaar komen de panels bijeen en per periode doen zij schriftelijk verslag van hun bevindingen en de ideeën die daaruit voortvloeien.

De panelleden geven voorlichting op open dagen. Daarnaast geven zij advies aan leerlingen, de MR, docenten en schoolleiding. Als leerling en als lid van een leerlingenpanel kun je dus echt het verschil maken!