Kwaliteit

'Scholen op de kaart' is een product van de VO-raad waarbij alle openbare cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO (voorheen Cfi), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd.

Op de website ‘Scholen op de kaart’ vindt u ook de waardering van de onderwijsinspectie en gegevens over de tevredenheid van leerlingen en hun ouders. Via onderstaande link komt u bij de gegevens over het Nicolaas.