Vakken

Het St. Nicolaaslyceum biedt een breed vakkenpakket aan, met in de onderbouw speciale leertrajecten en in de bovenbouw veel ruimte voor eigen keuzes.

Leerlingen kunnen bij ons examen doen in speciale vakken als Spaans, informatica en BSM (bewegen, sport en maatschappij). Voor een uitgebreid overzicht van de vakinhouden in de verschillende jaarlagen, verwijzen we graag naar de vakkenpagina's.