Cultuur

Cultuur vormt één van de pijlers van het onderwijs op het St. Nicolaaslyceum. Wij beschouwen inzicht in de kunst en cultuur uit de hele wereld als een voorwaarde om onze samenleving en die van anderen te kunnen begrijpen en waarderen.

In de verschillende vakken krijgt cultuur een prominente rol, zowel binnen als buiten school. Ons nieuwe gebouw heeft een schitterende repetitieruimte en de centrale hal kan worden omgetoverd in een indrukwekkend theater. Er zijn veel excursies en we bezoeken geregeld voorstellingen.  Jaarlijks vindt in december Het Grote Gebeuren plaats, het open podium voor alle zang- en danstalenten van onze school.

Cultuurklas
Voor leerlingen die houden van optreden, kunst maken, bekijken en bezoeken heeft onze school de tweejarige cultuurklas. In deze klas komen leerlingen met zeer veel vormen van cultuur in aanraking, zoals: schilderen, dans, toneel, muziek, beeldhouwen, fotografie, video en musical.

De cultuurklas is er voor gemotiveerde leerlingen die overal voor open staan. Met de klas en de mentor leren leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken, om samen te werken en uitdagende doelen te stellen. Er wordt regelmatig met ouders/verzorgers gesproken en natuurlijk worden zij van harte uitgenodigd voor uitvoeringen en tentoonstellingen.

De cultuurklas heeft een eigen blog waarop in woord en beeld verslag gedaan wordt van de activiteiten: blog.