Voorlichting en inschrijving

Voor ouders van leerlingen in groep 8 organiseerden wij twee voorlichtingsavonden. Op deze avonden gaven de rector, de conrector onderbouw en de afdelingsleider van klas 1 een presentatie van een half uur. Daarna volgde een korte rondleiding door het gebouw. Dit deden we drie keer op woensdagavond 25 januari en op donderdagavond 26 januari.

De avonden waren drukbezocht. We hopen dat alle bezoekers van de voorlichtingsavonden een goede indruk hebben gekregen van het Nicolaas.