Sportklas

Het sportklastraject beslaat de eerste drie jaren van de atheneumonderbouw. In de sportklas worden dezelfde vakken onderwezen als in de andere atheneumklassen, maar er zijn extra uren ingeroosterd voor sportactiviteiten. We een flinke inspanning van leerlingen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

Het traject is geschikt voor leerlingen die ambitieus zijn op studie- en sportgebied, gewend zijn om het beste uit zichzelf te halen, zich hiervoor willen inzetten en goed coachbaar zijn. De leerlingen van de sportklas krijgen naast hun cijferrapport een competentierapport. Hiermee rapporteren de mentoren de sociaal-emotionele ontwikkeling, studievaardigheden en persoonlijke effectiviteit van de sportklas.

De extra sportactiviteiten worden ingezet als bindmiddel om een groep gelijkgestemde leerlingen extra te motiveren zich in te zetten voor onze school, voor elkaar en voor hun studie. Ben jij iemand die breed geïnteresseerd is in sport en graag een stapje extra zet, zowel op het sportveld, als op school, dan is de sportklas echt wat voor jou!

Om iets beter te weten of het driejarige sporttraject van de brugklas bij je past, kan het verstandig zijn om mee te doen aan de adviesdag. Voor 2018 is de datum nog niet bekend. We geven je na deze adviesdag een vrijblijvend advies. Dit advies geeft aan of je er verstandig aan doet om de sportklas op nummer één van je voorkeurslijst te zetten.

De presentatie van de open dag kun je hier downloaden.

Voor deze klas kun je je aanmelden als je een vwo-advies hebt gekregen. De kosten voor deze bijzondere profielklas zijn: €515.