Mentoren

In elke brugklas zitten 28 leerlingen en elke klas heeft een eigen mentor. Die mentor leer je al vóór de zomervakantie kennen, net als de klas waarin je komt. In de eerste schoolweek zijn er speciale activiteiten op school om elkaar en het gebouw goed te leren kennen.

Violet Kruger, mentor van 1HVb (havo/vwo-brugklas) en docent lichamelijke opvoeding

Violet: ‘Ik merk dat de brugklassers iemand nodig hebben die ze vaker zien, zoals op de basisschool. Het is fijn om op deze manier echt bij te dragen en iets te betekenen voor de leerlingen. Leerlingen in de 1e klas zijn eerlijk, maar ook enthousiast. Dat is een leuke combinatie.

Agenda bijhouden, plannen, leren voor toetsen, alles komt voorbij tijdens de studieles en dat zijn nuttige lessen. Je ziet dat leerlingen heel snel hun weg op school vinden.

Hoogtepunt van mijn jaar met de 1e klas is toch wel de Nicolaasdag. Uiteraard vieren we op het Nicolaas de naamdag van Sint Nicolaas uitgebreid. De 2e klassers hebben een wandeltocht met allerlei opdrachten, ze lopen van het St. Nicolaaslyceum naar de Nicolaaskerk. Ze worden begeleid door de leerlingen van 6 vwo, de andere klassen hebben ook een programma buiten school. We zijn dan dus met de 1e klassen alleen op school. Eerst een gezellige klassikale viering en daarna het Grote Gebeuren. Het Grote Gebeuren is het open podium van de school en ieder jaar ben ik weer verrast over het hoge niveau van de verschillende optredens.’