Zorg op maat

Het St. Nicolaaslyceum volgt bij aanname de kernprocedure van Amsterdam. De zorg op maat wordt in overleg met ouders en leerling bepaald.

We kijken naar de zelfredzaamheid van de leerling, de sociale structuur in de klas en de faciliteiten die noodzakelijk zijn.

Zie ook bij publicaties de Ondersteuningsgids.