Zorg op maat

Het St. Nicolaaslyceum volgt bij aanname de kernprocedure van Amsterdam. We hebben beperkt plaats voor leerlingen die structureel externe begeleiding nodig hebben. Deze zorg op maat wordt in overleg met ouders en leerling bepaald.

Als uw kind een indicatie heeft voor extra begeleiding spreken we van rugzakfinanciering (REC 3 of 4). De school krijgt dan een extra budget voor de noodzakelijke onderwijskundige voorzieningen en voor het inschakelen van deskundige begeleiding.

Het aannemen en begeleiden van leerlingen met een rugzak is maatwerk. Daarom bespreken we gezamenlijk welke ondersteuning nodig is.

We kijken naar de zelfredzaamheid van de leerling, de sociale structuur in de klas en de faciliteiten die noodzakelijk zijn.