Onderwijszorg

Het St. Nicolaaslyceum probeert waar mogelijk ondersteuning te bieden aan leerlingen die onderwijszorg nodig hebben. Onderwijszorg is de ondersteuning die gericht is op het verbeteren van de onderwijsresultaten.

De school kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan leerlingen die bij hun overgang van het basisonderwijs naar het VO problemen ondervinden in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Dyslexiefaciliteiten, remedial teaching en faalangstreductietraining vallen eveneens onder onderwijszorg.

Zie ook bij publicaties de Ondersteuningsgids.