Organisatie

Het St. Nicolaaslyceum vormt samen met het Fons Vitae Lyceum en het St. Ignatiusgymnasium de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ). De drie scholen werken op veel gebieden met elkaar samen en kunnen zo hun hoge onderwijskwaliteit waarborgen. Meer informatie over SVOAZ vindt u op www.svoaz.nl.

Schoolleiding van het St. Nicolaaslyceum

De schoolleiding van het Nicolaas bestaat uit de rector en de twee conrectoren. Samen met de afdelingsleiders vormen zij het managementteam.

Rector

Mw. drs. J.E.J. Rutten
020 204 46 15
jrutten@nicolaas.nl

Conrector onderbouw en plv. rector

Mw. M. Lodeweges
020 204 46 02
mlodeweges@nicolaas.nl 

Conrector bovenbouw en personeel

Dhr. drs. R. Schrama
020 204 46 03
rschrama@nicolaas.nl  

Afdelingsleiders

Eerste klas
Mw. R. Dahlhaus
020 204 46 41
rdahlhaus@nicolaas.nl

Tweede klas
Mw. A.W. van As
020 204 46 42
avanas@nicolaas.nl  

Derde en vierde klas vwo
Dhr. drs. B. L. A. Lucassen MA
020 204 46 43
blucassen@nicolaas.nl

Derde, vierde en vijfde klas havo
Dhr. R.J.C. Francken MEd
020 204 46 44
rfrancken@nicolaas.nl 

Vijfde en zesde klas vwo
Dhr. D. Adriaanse
020 204 46 45
dadriaanse@nicolaas.nl