Spaans

¡Bienvenido al mundo de lo español! 
Wist je dat er behalve in Spanje nog in 22 andere landen Spaans gesproken wordt door bijna vierhonderd miljoen inwoners? Spaans is dus een wereldtaal. Het is daarom ook niet zo gek dat er onder leerlingen een grote belangstelling bestaat voor Spaans.

Op het Sint-Nicolaaslyceum kun je Spaans volgen als startersvak vanaf de vierde klas havo en vwo. Hieronder zie je hoe het leerplan er uit ziet van dit vak.

Leerplan Spaans startersvak
Tweede fase havo/vwo Nicolaaslyceum

Algemeen
Er wordt gewerkt met de methode 'Gente Joven' (Werkboek/Tekstboek/Portfolio). De methode is taakgericht, dit wil zeggen dat je Spaans leert door de taal zo veel mogelijk in de praktijk te oefenen, zowel klassikaal als individueel. Dat oefenen heeft betrekking op de verschillende vaardigheden: luisteren, lezen, spreken, schrijven. Aanvankelijk zal in de vierde klas de aandacht vooral liggen bij het luisteren en lezen van korte teksten, terwijl je al vrij snel ook een begin maakt met de spreekvaardigheid. In vijfde klas havo en in de vijfde en zesde klas vwo wordt het luisteren, lezen en spreken steeds verder uitgebreid en zal er ook steeds meer aandacht zijn voor schrijfvaardigheid.

De vaardigheden hebben betrekking op de taal en de cultuur. Je leert dus niet alleen de Spaanse taal, maar je leert ook veel over Spanje en de diverse Latijns Amerikaanse landen, over de tradities, de verschillende manieren van leven, de muziek en de literatuur.

Naast het werken met de methode is er een bescheiden literatuurprogramma. Passend bij je niveau wordt er in de vierde en vijfde klas een Spaans boek uitgekozen dat in het Spaans wordt gelezen.

Bij Spaans maken wij intensief gebruik van het smartboard. Dat houdt in dat we in de les ook Spaanse video- en DVD-fragmenten bekijken en dat we gebruik maken van digitale oefeningen. Dat maakt de lessen extra levendig.

Het examenprogramma 
Spaans startersvak heeft een eigen examenprogramma dat bestaat uit de domeinen van de verschillende vaardigheden:

  • Domein A: leesvaardigheid
  • Domein B: kijk- en luistervaardigheid
  • Domein C: gespreksvaardigheid (gesprekken voeren en spreken)
  • Domein D: schrijfvaardigheid 

De vaardigheden worden getoetst door SO’s, voortgangstoetsen en schoolexamens (SE’s).

Het SE bestaat uit een examendossier met de volgende onderdelen:

a. Schriftelijke toetsen
Schrijfvaardigheid wordt getoetst door het maken van schrijfopdrachten, zoals brieven en verslagen.
Leesvaardigheid wordt getoetst door het maken van vragen bij leesteksten, zoals oude examens of eigen materiaal.

b. Kijk/luistertoetsen
Luistervaardigheid wordt getoetst door middel van het maken van luistertoetsen en kijk- en luistertoetsen.

c. Mondelinge toetsen
Spreekvaardigheid wordt getoetst door middel van mondelinge toetsen, over vooraf bestudeerde onderwerpen.