Podiumkunsten

September 2011 is er een nieuw vak in het leven geroepen op het Nicolaas. Het vak heet ‘podiumkunsten’, afgekort PK, ofwel Paardenkracht! De creatieve motor naar expressie en talentontwikkeling. PK wordt gegeven aan alle onderbouwklassen. Dat zijn dus de eerste, tweede en derde klassen. In de bovenbouw krijg je het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Dat heeft raakvlakken met PK, maar is theoretischer van aard.

PK is dus een vak met veel praktijk. Verschillende onderdelen van de podiumkunsten komen aan bod. Denk aan drama, dans en muziek. Het is niet alleen leuk om je expressief te uiten, of in een andere rol te kruipen en samen muziek te maken. Het is ook heel leerzaam om met je klasgenoten samen te werken, filmpjes te produceren, choreografieën te bedenken of te leren improviseren. We verwachten te allen tijde een goede inzet. Ook al ligt de opdracht je niet helemaal, vind je het moeilijk of erg spannend. Niets is ‘FOUT’. Doe je best en je zult ontdekken dat je veel meer kunt en durft dan je had verwacht!

Door veel zelf doen, oefenen, ervaren en presenteren, groeit je zelfvertrouwen en ontwikkel je je zelfstandigheid. Sociale vaardigheden worden ontwikkeld doordat je veel in groepjes werkt. Je leert je concentreren en als je ervoor open staat, creëer je ook een groter lichamelijk bewustzijn.