Klassieke talen
Latijn   
Voor het vak Latijnse taal en cultuur gebruiken we de methode 'Disco'. In de onderbouw besteden we veel aandacht aan grammatica en bouwen we vocabulaire op, waarna in de vierde klas de overstap naar het lezen van originele teksten kan worden gemaakt. Naast aandacht voor de taal behandelen we ook het dagelijks leven in het Romeinse rijk en de Romeinse cultuur.

Grieks 
Voor het vak Griekse taal en cultuur gebruiken we de methode 'Pallas'. In de brugklas heb je nog geen Grieks, maar leer je het Griekse alfabet al wel. In de tweede klas is Grieks een apart vak. Naast taal en grammatica besteden we in de onderbouw veel aandacht aan Griekse cultuur, zoals de mythologie. 

Aan het eind van de derde klas kies je voor Latijn of Grieks als eindexamenvak. De echte bollebozen kunnen zelfs in beide vakken examen doen. In de vierde klas ronden we de methode (Grieks of Latijn) af en maken we de overstap naar originele teksten. 

Gymnasium-activiteiten

1e klas: Bezoek aan het Allard Pierson museum 
In het Allard Pierson museum bekijken we Griekse en Romeinse archeologische vondsten om een goed beeld te krijgen van de antieke oudheid. De wisselende speciale tentoonstellingen sluiten vaak goed aan bij het lesprogramma in de 1e klas.
  
2e klas: Bezoek aan Nijmegen en Xanten
In de brugklas of in de 2e klas gaan de leerlingen op een ééndaagse excursie naar Nijmegen en Xanten (vlak over de grens in Duitsland). 's Ochtends gaan we naar het museum Valkhof in Nijmegen waar de vondsten van de Romeinen in Nederland worden getoond. In een schervenpracticum leren de leerlingen hoe je, als echte archeoloog, potscherven en overblijfselen van voorwerpen kunt onderzoeken. 

's Middags brengen we een bezoek aan het archeologisch park in Xanten (Duitsland), waar de Romeinse stad, die zich hier 2000 jaar geleden bevond, is opgegraven en gedeeltelijk weer is opgebouwd. Je krijgt er een goed beeld van het dagelijks leven in het noorden van het Romeinse rijk. Deze excursie van de brugklas en de tweede klas gezamenlijk vindt eenmaal in de twee jaren plaats. Zie hier voor foto's van 2G.

3e klas: Trier-excursie
In de derde klas brengen de leerlingen een meerdaags bezoek aan Trier in Duitsland, één van de hoofdsteden van het laat-Romeinse Rijk. 

4e klas: mentoraat
In de brugklas, tweede en derde klas hebben de gymnasiumleerlingen een vaste mentor. Vanaf de vierde klas worden de gymnasiumleerlingen over de bovenbouwmentoren verdeeld. Deze mentoren begeleiden de leerlingen vooral bij hun studie. De culturele uitstapjes en activiteiten die horen bij het gymnasium-onderwijs worden grotendeels verzorgd door de docenten Grieks en Latijn.

Romereis in klas 5 
Hoe kun je beter het nut van een klassieke opleiding voelen, dan door naar de plaats te gaan waar het allemaal begon en oog in oog te staan met Europa's bepalende archeologische resten? wandel met je klasgenoten over de Via Sacra, steek zelf je hand in de Bocca della Verita en bekijk de antieke kunstschatten in het Vaticaans Museum. Ervaar het dolce vita! Zie ook hier.
 
5e klas: toneelbezoek
In het kader van de klassieke cultuur bezoeken we ieder jaar, afhankelijk van het aanbod, een of meer voorstellingen met leerlingen uit de bovenbouw van het gymnasium. De toneelstukken die we bezoeken, sluiten aan bij in de lessen behandelde stof, zoals het examenonderwerp. Natuurlijk maken we er een extra gezellige avond van door voor het stuk met de hele groep uit eten te gaan.

Meer gymnasium-activiteiten ...