Informatiekunde en informatica

Informatiekunde

De leerlingen in klas 1 hebben anderhalf uur in de week informatiekunde in het computerlokaal. Elke leerlingen werkt aan een eigen computer .

De methode is Babbage 7 Plus for Windows. Hierbij is het computerprogramma ‘de baas’. De computer leidt de leerlingen door de stof. Het computerprogramma, het werkboek en het cursusboek sluiten nauw op elkaar aan. Babbage 7 Plus bevat een uitgebreid leerlingvolgsysteem, het is duidelijk op welk terrein een leerling minder goed scoort. De docent kan zo gericht (extra) stof aanbieden. Ieder werkt in zijn eigen tempo: differentiatie. Snellere leerlingen krijgen extra opdrachten. Brugklassers die lessen gemist hebben, kunnen via een snellere route weer bijkomen. De onderwerpen zijn

  • Hardware
  • Word
  • Windows
  • Internet
  • PowerPoint
  • Excel

Natuurlijk is er ook tijd voor uitstapjes naar andere computeractiviteiten. In de weken voor de kerstvakantie maken de leerlingen bewegende kerstplaatjes: 'animated gifs'. De resultaten zijn hier te bewonderen.

Informatica

Het vak informatica is een keuze-examenvakvak in de tweede fase. Informatica kan gekozen worden in elk profiel. De studielast van het vak voor het havo is 320 uur. Het vak wordt gegeven in 4 en 5 havo. Voor het vwo is de studielast 440 uur. Hier duurt het vak drie jaar. Het wordt dus afgerond in 6 vwo.

Theorie en praktijk
Informatica is voor een belangrijk deel een praktisch vak. De leerlingen werken veel aan de computer. Praktische opdrachten als het bouwen van een website in HTML of het programmeren PHP vullen een groot deel van de lestijd. Ook aan de theoretische onderdelen van het vak is vaak een computeropdracht gekoppeld.
   

Informatica iets voor jou?
Je hoeft voor het vak informatica niet goed in wiskunde te zijn. Het is geen 'jongensvak'. Welke eigenschappen komen van pas? Je vindt het niet erg soms te moeten puzzelen om een oplossing te vinden. Je bent handig met de computer en wilt graag meer over informatica weten. Je bent geïnteresseerd in hoe computers en software werken. Je kunt precies en ordelijk werken. Je bent goed in logisch redeneren. Je bent creatief.

Methode
Vooral voor het theoretische deel van het vak werken we met de methode Fundament Informatica. ICT voor de tweede fase (Instruct): boek en cd-rom. Daarnaast werken we met on line-materiaal dat via internet ook thuis beschikbaar is. We maken veel gebruik van onze ELO 'It's Learning'.

Praktische thema's:

  • Webdesign: HTML/CSS
  • Gamedesign: Gamemaker
  • Programmeren: PHP, SQL
  • Mens Machine Interactie