Duits

Het vak Duits wordt op het St. Nicolaaslyceum vanaf de tweede klas gegeven. Omdat ons land in veel opzichten nauw met Duitsland te maken heeft, vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen een goede kennis van deze taal hebben. Overigens wordt door ongeveer 100 miljoen mensen in Europa Duits gesproken en is Duits daarmee de meest gesproken taal. Op enthousiaste wijze proberen wij de leerlingen met het Duits vertrouwd te maken onder het motto: 'Deutsch macht Spaß' Vanaf het begin werken wij met een ééntalige methode, dat wil zeggen, dat er net als bij Frans en bij Engels alleen in de vreemde taal les gegeven wordt. Ook hier geldt: doeltaal is voertaal.

Voor de onderbouw gebruiken wij hiervoor de uitdagende methode Deutsch.com. De methode bestaat uit een kleurig 'Kursbuch' waarin veel moderne tekstsoorten en manieren van communiceren zijn opgenomen en een handzaam 'Arbeitsbuch' met cd waarmee de leerling gestimuleerd wordt ook thuis zelfstandig aan de slag te gaan. Om al vroeg het Duits in praktijk te brengen, organiseren wij een e-mailproject met Duitse leerlingen. 

In de onderbouw werken wij veel met actuele uitzendingen van de Duitse TV, zoals  'Neuneinhalb' - het Duitse 'Klokhuis' -  en 'Logo-TV' -  het Duitse jeugdjournaal.

In de loop der jaren is ook een uitgebreide verzameling videoseries aangelegd, die door Teleac/NOT speciaal voor leerlingen is vervaardigd. Series als 'Treffpunkt Berlin', 'Jung in Europa',  worden regelmatig tijdens de lessen gebruikt zo ook film’s als 'Emil und die Detektive' en 'Lola rennt'.  

In de derde klassen schrijven en draaien de leerlingen samen met de vakken podiumkunsten en beeldende vorming hun eigen Tatort-film, een vakoverstijgend project met als afsluiting een echte 'Berlinale' (internationaal filmfestival Berlijn) onder het motto 'Berlinale goes Amsterdam'.

Ook staat er voor (een groot gedeelte van) deze jaargroep in het voorjaar een driedaagse excursie naar Trier of Monschau en omgeving op het programma, iets wat door de leerlingen als één van de hoogtepunten tijdens hun schooltijd wordt ervaren. In een gezellige sfeer wordt daar een vakoverschrijdend programma afgewerkt, waarbij de leerlingen o.a. een interview in Aken in het Duits afnemen.

Voor de bovenbouw wordt door de docenten ontwikkeld materiaal gebruikt. Voor de wat gevorderde leerlingen bestaat ook de mogelijkheid via internet intensief met Duits bezig te zijn. Videomateriaal wordt regelmatig tijdens de lessen ingezet. Films als  'Die Fälscher”, ‘Das Leben der Anderen' , 'Good Bye Lenin' en de tv-serie 'Berlin-Berlin' vormen een welkome aanvulling op het lesprogramma.

Voor leerlingen van de vierde klassen is er in december een bezoek aan de kerstmarkt in Düsseldorf, waar een ruilopdracht aldaar een en presentatie op school aan verbonden zijn, maar waar ook in ontspannen sfeer over de kerstmarkt kan worden geslenterd. 

Om de verworven kennis in de praktijk te toetsen, vindt in 4 havo en 5 vwo de Berlijnreis plaats. Hierbij hoort ook een e-mailproject met de Berlijnse leerlingen. Wanneer de leerlingen dan met een diploma onze school verlaten, vertrouwen wij erop dat zij zich zelfverzekerd in de Duitse taal kunnen presenteren.