Biologie

Thema’s die in het vak biologieaan bod komen zijn

Brugklas

 • Groei en ontwikkeling van dier en plant 
 • Organen en cellen (vergelijking van dierlijke en plantaardige cellen)
 • Ordening van organismen
 • Stevigheid en beweging
 • Waarnemen
 • Planten en bloemen, vruchten, zaden

Verder veel aandacht voor microscopie, veldwerk in het Beatrixpark, koken, EHBO, Actie tegengif, een dag van het afval en excursies naar Artis en het Amsterdamse Bos en nog veel meer.

Tweede leerjaar

 • Milieu en energie
 • Voortplanting
 • Voeding en vertering
 • Genotmiddelen

Verder veel aandacht voor microscopie, veldwerk, koken en een bezoek aan het kinderdagverblijf Hestia waar leerlingen een paar uur meedraaien in de opvang.

Derde leerjaar

 • Bloedsomloop
 • Ademhaling
 • Erfelijkheid en evolutie
 • Regeling en gedrag

Verder veel aandacht voor koken, microscopie, EHBO, veiligheid en sport.
In samenwerking met het vak LO is een sportmodule ontwikkeld waarin leerlingen trainen voor een 10 kilometer, voedingsleer en bewegingsleer krijgen, zelf een sportdag organiseren en veel sporten zelf gaan beoefenen. Dit project is een vervolg op de sportklassen in de eerste en tweede klas.

Tweede Fase
In de bovenbouw wordt de natuur op alle niveaus behandeld. Van microscopisch klein (DNA en erfelijkheid) tot heel groot (organismen in hun omgeving)

Thema’s die aan bod komen

 • Ecosystemen, soorten en populaties en interacties tussen organismen (gedrag)
 • Ordening van organismen (bacteriën, schimmels, planten en dieren)
 • Bouw en functioneren van een organisme (bouw van planten en dieren, orgaanstelsels, voortplanting)
 • Bouw en functioneren van een cel
 • Erfelijkheid
 • Bouw en werking van DNA en eiwitten.

Naast de theorie besteden we veel aandacht aan practica. Van practica buiten in het park, tot snijpractica van organen. Van DNA fingerprinting tot stuifmeelkorrel onderzoek onder de microscoop.

We werken veel samen met de Universiteit van Amsterdam, de VU en de Universiteit van Wageningen.
Verder speelt ICT een belangrijke rol in het biologieonderwijs. De leerlingen zijn dan ook regelmatig met de computer in de weer om gegevens te verwerken of om animaties van biologische processen te bekijken en te begrijpen.