Beeldende vorming en tekenen

Beeldende vorming

Waarom staat hier geen tekenen en/of handvaardigheid?
Omdat we bij ons op school geen twee aparte vakken tekenen of handvaardigheid hebben maar één vak beeldende vorming waarin je zowel aan tekenen als handvaardigheid doet.

Waarom hebben we van deze twee vakken één vak gemaakt?
Omdat ze beide eigenlijk over hetzelfde gaan, namelijk over beelden: over zelf beelden maken, de ene keer driedimensionaal (ruimtelijk), de andere keer tweedimensionaal (plat).

Elke keer kom je ‘problemen’ tegen die je gaat oplossen. Dit doe je al denkend, naar kunstenaars en anderen kijkend en uitproberend met je handen.

Voor de opdrachten gebruiken we verschillende onderwerpen – bijvoorbeeld portret, landschap, stilleven – en verschillende materialen – bijvoorbeeld houtskool, verf, metaal, hout.

Een onderwerpen wordt al schetsend of schilderend of bijvoorbeeld in papier maché, metaal of hout uitgewerkt. Die verschillende onderwerpen en die verschillende manieren van werken maken het vak heel afwisselend.

Je maakt niet zomaar dingen. Het is de bedoeling dat je ervaringen opdoet en iets leert. Je leert van je ‘fouten’, van het zelf uitproberen en je leert van anderen, bijvoorbeeld van kunstenaars.

Je komt daarbij in aanraking met verschillende begrippen die helpen bij het maken van beeldend werk. Om goed te kunnen schilderen moet je niet alleen iets leren over de techniek van het schilderen, maar ook over kleur. Hoe maak je verschillende kleuren en welke werking hebben ze in een schilderij?

Om meer te leren over zaken als kleur hebben we een boek dat 'Arti' heet. 'Arti' gaat over de achtergronden van beelden: alledaagse beelden zoals reclame, affiches en beelden uit de kunstgeschiedenis, zoals schilderijen, beeldhouwwerken. We gebruiken het boek om iets te leren over wat we zelf maken en over wat anderen

In het derde leerjaar geven we het vak tekenen. Dit doen we ter voorbereiding op de tweede fase. In de tweede fase kunnen de leerlingen in alle profielen het vak tekenen kiezen.

Beeldende vorming/ tekenen krijg je tot de vierde klas en in elk leerjaar komen er andere onderwerpen, technieken, invalshoeken aan bod. Er is dus altijd wel iets bij dat bij je aansluit, waarbij je wordt uitgedaagd iets te maken dat je leuk vindt. De één tekent graag na wat hij voor zich ziet, de ander schildert liever volgens een bepaald onderwerp of maakt liever iets ruimtelijks naar eigen fantasie…

Voor iedereen is er wel iets van het vak herkenbaar en aantrekkelijk, terwijl je ook hele nieuwe dingen ontdekt! Beeldende Vorming/ Tekenen is dus een vak waar veel te beleven valt!

De tweede fase: tekenen

 In de bovenbouw – tweede fase 4/5 havo, 4,5,6 vwo – geven we tekenen als eindexamenvak.

In de onderbouw maakte je al kennis met kunst en kunstenaars, verschillende culturen etc. Ook leerde je al heel goed kijken naar beelden. In de tweede fase is de theorie – kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing – onderdeel van het examen. Door onze manier van lesgeven in de onderbouw is de overgang niet te groot.

Naast de praktijklessen tekenen heb je dus ook kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwingslessen.

Hier gebruiken we het boek 'Zienderogen Kunst' voor en net als in de onderbouw, beamerpresentaties, computers, museumbezoek en de excursies naar het buitenland.

In 6 vwo is er een speciaal thema bij het eindexamen. Daarnaast doen de leerlingen een centraal examen in de praktijk. De leerlingen kiezen hierbij uit een aantal examenonderwerpen waaraan ze tot hun examen werken.

Dit alles wordt afgesloten met een expositie.

De havo heeft schoolexamens voor de theorie en praktijk, en daarnaast ook een centraal examen voor de theorie.

De beeldende vakken: beeldende vorming en tekenen spelen een belangrijke rol bij ons op school. Ze tellen mee als alle andere vakken.

Op onze school doen we een beroep op de verschillende kwaliteiten van onze leerlingen: iedereen kan met zijn eigen talenten aan bod komen. De school zorgt ervoor dat ook de beeldende, kunst/ cultuurkant bij leerlingen de ruimte krijgt en zo verder wordt ontwikkeld zodat zij ook hierin verder kunnen als het gaat om een vervolgopleiding.

En natuurlijk is voor iedereen een stuk culturele bagage een verrijking van zijn verdere bestaan!