Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een erg oude wetenschap maar nog steeds populair bij leerlingen en hun ouders. Aardrijkskunde is het enige schoolvak met een eigen TV-zender: National Geographic Channel. Aardrijkskunde verruimt je blik op de wereld!

In de onderbouw leren we je omgaan met de kaart, met de plaatsbepaling op aarde en maak je kennis met de natuurlijke zones hier op aarde. Je leert over aardbevingen, vulkanisme en de platentektoniek. We bestuderen de minder rijke landen, we geven verklaringen voor de ongelijk verdeelde welvaart en we besteden aandacht aan de geografische bijzonderheden in Nederland, zoals de polders, de duinen en de terpen.

Hier op school verruim je je aardrijkskundige kennis door onze lessen te volgen, door de lesboeken door te werken met de Bosatlas bij de hand en door gebruik te maken van de moderne informatietechnologie, zoals Google Earth.

Aardrijkskunde komt vaak aan de orde bij de reizen die de school organiseert en bij het veldwerk.