Havo/vwo-klas

Het Nicolaas heeft een eenjarige brugklasperiode voor havo/vwo. Je hebt toegang tot deze klas met een havo- of havo/vwo-advies. Er wordt lesgegeven op havoniveau. We noemen dit een havo/vwo-klas, omdat we goed kijken na het eerste jaar of je op het goede niveau zit. Als je het heel goed doet, willen we je graag een kans geven om door te stromen naar 2 vwo.

Voor deze klas kun je je aanmelden als je een havoadvies of een havo/vwo-advies hebt gekregen van de basisschool. De ouderbijdrage voor deze klas bedraagt: €230.