Ondersteuning

Het St. Nicolaaslyceum probeert waar mogelijk ondersteuning aan jou te bieden als je die nodig hebt. De school kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan leerlingen die bij hun overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs problemen ondervinden in de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde. Dyslexiefaciliteiten, remedial teaching en faalangstreductietraining vallen eveneens onder onderwijszorg. Op de onze site kun je hier meer informatie over vinden.

 

Misschien weet je nu al dat jij meer hulp nodig zult hebben. Als je niet zeker weet of het Nicolaas jou goed kan helpen, is het extra moeilijk om je voorkeurslijst in te vullen. Het is dan verstandig om vanaf december een afspraak te maken met de afdelingsleider van de eerste klas, Renske Dahlhaus rdahlhaus@nicolaas.nl, om samen te kijken of vraag en aanbod passend zijn.

Ons protocol over medisch handelen en medicijnverstrekking kun je hier downloaden.