Zorgadviesteam

Het Zorg Advies Team komt om de zes weken bij elkaar. Het team bestaat uit:

  • de zorgverantwoordelijke uit de schoolleiding;
  • de coördinatoren;  
  • de leerplichtambtenaar;
  • de schoolarts;
  • Bureau Jeugdzorg;
  • de schoolorthopedagoog;
  • de schoolmaatschappelijk werker.

In dit overleg wordt de voortgang van de leerlingenzorg besproken.

Zie ook bij publicaties de Ondersteuningsgids.