Onderwijs aan zieke kinderen

Een leerling die minstens drie weken niet naar school kan wegens ziekte, kan thuis of in het ziekenhuis onderwijs krijgen. Het onderwijs brengt geen extra kosten met zich mee.

De afdelingsleider kan u inlichten over de voorwaarden en de mogelijkheden.

Zie ook bij publicaties de Ondersteuningsgids.