Leerlingenzorg

Leerlingenzorg is alle zorg voor leerlingen die verder gaat dan onderwijszorg.

Gedrag, sociale problemen of de situatie thuis kunnen het leren belemmeren. Een leerling die hierdoor moeilijk functioneert, kan na een gesprek met de ouders en de afdelingsleider, doorverwezen worden naar tweede- of derdelijnsbegeleiding.

Zie ook bij publicaties de Ondersteuningsgids.