Extra les

De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn van het grootste belang voor een succesvolle (school)carrière. Als blijkt dat een brugklasleerling niet voldoende kan meekomen met de klas bij één van deze vakken, dan kan de school gedurende een bepaalde periode extra lessen aanbieden.

Leerlingen komen in aanmerking voor extra lessen als ze na het maken van de 0-toetsen van het Cito een aantoonbare achterstand hebben op één van de kernvakken. Tijdens deze extra lessen proberen we de achterstand weg te werken.