Dyslexie

Bij aanmelding op school, of zodra er dyslexie geconstateerd wordt, moeten leerlingen een dyslexieverklaring overleggen. Zij krijgen dan een faciliteitenkaart die steun biedt tijdens lessen en toetsen.

Het St. Nicolaaslyceum heeft meerdere regelingen getroffen voor dyslectische leerlingen, waaronder extra tijd bij toetsen, ondersteuning met Kurzweil of het gebruik van het dyslexie-lettertype. De inzet van de faciliteiten is afhankelijk van de diagnostiek en de adviezen die in de verklaring zijn opgenomen.

Zie ook bij publicaties de Ondersteuningsgids.