Decaan

Een profiel of vakkenpakket kiezen, een vervolgopleiding of een uiteindelijk beroep, het is lastig, maar buitengewoon belangrijk. De decaan is de aangewezen persoon om de leerlingen bij deze keuzes te ondersteunen.

Het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (het lob-programma) op het St. Nicolaaslyceum start in de derde klas en richt zich op de profielkeuzebegeleiding.

In de bovenbouw (4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo) is het lob-programma gericht op de oriëntatie op vervolgonderwijs en beroep. Leerlingen bezoeken meerdere open dagen, beroepen- en opleidingsmarkten en ze volgen masterclasses, om zo een helder beeld te krijgen van hun toekomstmogelijkheden.